Pomôžte

Ak chcete Lukáška podporiť počas roka v ďalších terapiách a rehabilitačných pobytoch, má zriadený vlastný účet vedený v ČSOB banke v Bardejove:

ČÍSLO ÚČTU: 4022768529/7500

Zo zahrančia:

IBAN:    SK 16 7500 0000 0040 2276 8529

Kontakt:

Lukáš Novák

v zastúpení matka - Denisa Geralská Nováková

Kobyly 281

086 22 Kľušov