2 % dane

Úprimná vďaka všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú.
Ďakujem známym i neznámym darcom 2%, ktoré sme investovali do Lukáškovho zdravia.

Do 15.2 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a zároveň ho informujte o poukázaní 2% z daní a požiadajte o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok 2015. Na základe údajov z Potvrdenia sa vypíše Vyhlásenie o poukázaní 2% z daní tieto tlačivá zanesie buď zamestnávateľ, alebo je na daňoví úrad. My budeme potrebovať kópiu vyhlásenia ako doklad pre združenie cez ktoré si zbierame. Ak tlačivá budem niesť ja, kópiu si spravím sama :) Ďakujeme veľmi pekne za vašu ochotu a snahu.

Veľmi dôležité je, aby sa ku nám dostala kópia V Y H L Á S E N I A o poukázaní sumy do výšky 2% (v prípade,že ste originál potvrdenia spolu s originálom vyhlásenia podali na daňovom úrade a spravili mi kópiu vyhlásenia pošlite na našu adresu: Denisa Geralská Nováková, Kobyly 281, 086 22 Kľušov alebo pošlite mailom na novaklukas@azet.sk

Ale ak na to nemáte čas kľudne mi akýmkoľvek spôsobom doručte originál Potvrdenia o zaplatení dane a ja si už VYHLÁSENIE vypíšem sama aj odnesiem na daňový úrad.

Prihovárame sa Vám s prosbou o pomoc a finančnú podporu pre Lukáška, prostredníctvom darovania 2% z daní. Bez týchto prostriedkov by sme Lukáškovi nemohli zabezpečiť potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá zahŕňa hlavne rehabilitačné pobyty a zdravotné pomôcky. Nikto nevie, kam ho až môže cvičenie posunúť, ale je isté, že bez neho nemôže žiť. Je to jediná možnosť ako malými krôčikmi zlepšiť jeho stav, prípadne aby sa nezhoršil.

Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste zdieľali tento odkaz/túto udalosť - pozvite Vašich priateľov a oslovte Vašich príbuzných a známych, ktorí sa ešte nerozhodli, komu venujú 2% z dane, aby takto pomohli nášmu Lukáškovi.

Ak ste sa rozhodli darovať Lukáškovi Vaše 2%, tu je postup ako na to:

Ak si zamestnanec:

- do 15.2.2015 požiadaj svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie a taktiež o tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
-na základe tohto Potvrdenia vyplň tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane.
-vyplň v ňom svoje osobné údaje.
do riadku č.12 vpíš sumu z riadku č.03 z Potvrdenia o zaplatení dane.
-do riadku č.13 vypočítaj 2% z predošlej sumy a zaokrúhli na eurocenty nadol - teda OPÍŠ sumu s dvomi miestami za desatinnou čiarkou. Neazaokrúhľuje sa matematicky!
-do riadku č.14 vpíš dátum z riadku č.05 z Potvrdenia o zaplatení dane. Ak tam nie je uvedený žiaden dátum, vpíš dátum 31.3.2016.
-v spodnej časti uveď napr. miesto bydliska, dátum vyplnenia vyhlásenia a vlastnoručne sa podpíš.

Takto vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zapletení dane sa odovzdáva na Daňový úrad v lehote do 30.4.2016. Odovzdávajú sa oba papiere súčasne! Mne ešte pred odovzdaním na daňový úrad okopíruj alebo oskenuj Vyhlásenie.

Ak si PO alebo FO, ktorá si podáva daňové priznanie sama:

- urob prosím kópiu tej strany daňového priznania, na ktorej sa vypisujú údaje o Pomocníček o.z. a o výške % z dane a kópiu prvej strany daňového priznania, kde sú tvoje identifikačné údaje a kópiu tej strany daňového priznania, kde je poukázaná suma 2% a tiež potvrdenie o podaní daňového priznania.


Formulár na stiahnutie:
VYHLÁSENIE


V mene nášho synčeka Vám zo srdiečka ĎAKUJEME !